W przyszłości

15/16

Podobny architektonicznie kształt będzie miał nowy budynek, który powstanie na dziedzińcu w miejscu baraków. Od strony pl. Daszyńskiego i ul. Krakowskiej nie będzie jednak widoczny, za to będzie go można zobaczyć od ul. Targowej.